0-6' PERSONAL KALENDER

Abonner på denne smarte personlige kalenderen for for kun 150,-

Les mer>>

Spørsmål og svar

Hver uke svarer Annlaug Madland på medlemmenes spørsmål

 

 

Annlaug Madland er førskolelærer og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og med å utdanne førskolelærere

0-6 på facebook

Besøk 0-6 på Facebook:

0-6' AVDELINGS PLANLEGGER

Abonner på denne smarte avdelingsboka. 0-6 Avdelingsplanlegger får du for for kun 120,-

Les mer>>

0-6 TEATRET

Vil du har en forestilling i din barnehage? Les mer om 0-6 TEATRET og book forestilling
Les mer>>

Min minnebok

Med Min Minnebok fra 0-6 systematiserer du enkelt innholdet til barnas avslutningsperm. Det er et vakkert design laget av 0-6 spesielt til barnehager og det gir barnas "avslutningsperm" en flott innpakning i tilllegg til at den har flere praktiske løsninger som lomme for CD med digitale bilder eller annet og kuttet ut ramme til bilde på forsiden.

Les mer>>

Egen hjemmeside

Oversiktlig hjemmeside til barnehagen.
- Lette å oppdatere innhold
- Tilpasset barnehagers behov
- Flott bildevisning
- Mulighet for å passordbeskytte deler

Les mer>>

tirsdag
sep042018

To barn til sykehus – spiste giftig sopp i barnehagen

«Eg beklager så mykje til dei borna og foreldra som har vorte utset for dette, og eg er verkeleg glad for at det ser ut til å gå bra med borna dykkar,» skriver barnehagestyreren i en e-post til alle foreldrene.

Det var mandag at to barn i Knutatunet barnehage i Vaksdal kommune ble sendt til Haukeland sjukehus etter at de har spist av den giftige soppen flatklokkehatt på barnehagens område.

Ifølge Store medisinske leksikon er flatklokkehatt nesten like giftig som hvit eller grønn fluesopp.

Avisa Hordaland har fått tilgang til en e-post som barnehagens styrer har sendt ut til foreldrene i barnehagen mandag kveld.

I e-posten til foreldrene forteller styreren at personalet mandag ettermiddag oppdaget at to barn hadde spist giftig sopp i barnehagen. Ansatte tok umiddelbart kontakt med giftsentralen som igjen konstaterte at soppen var giftig.

«Me veit ikkje om fleire av borna kan ha spist av same soppen, så eg ber om at alle må vera på vakt overfor symptom», skriver styrer Brita Hesjedal Lunde i e-posten.

Ser ut til å ha gått bra

Til barnehage.no sier barnehagestyreren at det til alt hell ser ut til å ha gått bra med de to barna som fikk i seg den giftige soppen.

- Vi har heller ikke fått noen tilbakemelding fra andre foreldre som har registrert noen symptomer hos sine barn, sier Brita Hesjedal Lunde.

Soppen har ifølge styreren vokst under en tujahekk helt i utkanten av barnehagens lekeområde.

- Den er så liten at det nesten ikke går an å se at den er der. Men ganske tilfeldig ble en ansatt oppmerksom på at det var to fireåringer som lekte under hekken og som spiste av soppen, sier Brita Hesjedal Lunde.

- Skulle aldri skjedd

Tirsdag har folk fra eiendomsavdelingen i Vaksdal kommune vært i barnehagen for å sørge for at det ikke finnes mer av den giftige soppen i barnehagen.

- Nå vil vi også sørge for å fjerne sopp fortløpende dersom det vokser mer på vårt område, sier barnehagestyreren til barnehage.no.

Aktuelle symptomer ved inntak av flatklokkehatt er magesmerter og diaré, og de kan komme mange timer etter inntak av soppen. Giften kan gi leverskader.

I e-posten til foreldrene beklager styreren hendelsen.

«Dette er noko som aldri skulle ha skjedd, men me har ikkje vore klar over at me har giftig sopp på uteområdet vårt,» skriver Brita Hesjedal Lunde til foreldrene.

tirsdag
aug282018

To barn til legevakt – lekte med rottegift i barnehagen

To barn ble sendt til legevakt etter å ha funnet farlig rottegift i barnehagen på Giske på Sunnmøre

Det var under lek på barnehagens uteområde tidligere denne uken at to treåringer kom over en åteboks med gift myntet på rotter og mus. Boksen skal ha vært åpnet på forhånd, uvisst av hvem, da ved hjelp av verktøy.

Foto: Illustrasjonsfoto

Foreldre og ansatte ved Giske barnehage reagerer med sjokk og vantro, skriver Sunnmørsposten.

Barna som fant boksen med rosafarget innhold, kom i kontakt med giften. Barna har vært på legevakten for sjekk, men skal ikke ha vist tegn til forgiftning.

– Noe slikt har aldri skjedd før

Ifølge styrer Hilde Nyvoll har den kommunale barnehagen hatt slike beholdere utplassert på sitt område i mange år.

– Noe slikt har aldri skjedd før. Dette er svært skremmende. Vi er blitt fortalt at det har vært giftfri åte i disse boksene. Vi har nå gjort det vi kan for at det ikke skal kunne skje igjen, sier Nyvoll.

Skadedyrfirmaet beklager saken.

– Her har det skjedd en svært beklagelig feil fra vår side. Dette er et alvorlig avvik og et brudd på våre rutiner. Denne giften skal ikke utplasseres i en barnehage, sier Stein Norstein, skadesjef i Anticimex.

torsdag
mar222018

0-6 Avdelingsplanlegger for neste barnehageår er klar

Nå kan du bestille neste års avdelingsplanlegger.

0-6 har gitt ut vår egen Avdelingsplanlegger siden 2009. Dette er den perfekte avdelingsboka for å holde orden på avdelingen. Boka inneholder fremmøteprotekoll og mange lure lister og skjema for å holde orden på avdelingen.
Boka er spiralisert og har kraftig frostet plast foran og bak for å tåle et års røffe barnehagebruk ute som inne.

 

Bestiller du et abonnement for din barnehage får du boka til rabattert pris.

Bestill abonnement

torsdag
mar222018

Personalkalenderen for neste barnehage år er klar

Nå er det like før vi trykker neste års personalkalender.

Personalkalenderen fra 0-6 hjelper deg å holde orden i hverdagen. På avdelingen såvel som i livet. Kalenderen er spiralisert og utstyrt med kraftig forstet plast foran og bak for å tåle et års røffe bruk.

I tillegg til oversiktlig kalender over året har boken forslag til inspirerende aktiviteter for hver måned som passer til årstiden.

Bestill et abonnement for deg eller ansatte og få boken til rabattert pris.

Bestill abonnement

torsdag
feb012018

Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Utearealer, lokaler, leker, hygiene, mattilbud og sikkerhet. Dette er bare noe av det foreldrene mener private barnehager er best på.

Dommen er klar:

* Private barnehager har i sum ti prosentpoeng flere foreldre som totalt sett sier de er «svært fornøyd» med sitt barns barnehage, enn de kommunale.

* Av 30 stilte spørsmål finnes det ikke ett der kommunale barnehager skårer bedre enn de private. Det finnes sju der de i snitt skårer likt. Langt flere foreldre i private barnehager gir likevel barnehagen toppscore og er «svært fornøyd».

* Et av områdene der de private barnehagene skårer aller best, er hvor godt barnehagen forbereder barna til skolestart. 50 prosent av foreldrene i private barnehager er «svært fornøyd» mot 42 i de kommunale.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer resultatene slik:

– Jeg gleder meg over at foreldre generelt er fornøyd med barnas barnehagetilbud. Så er det viktig at både kommunale og private barnehager bruker denne undersøkelsen til å bli enda bedre, sier Sanner.

 

Viktig

På spørsmål om hva han tenker om at de private barnehagene jevnt over scorer bedre enn de kommunale, sier han:

– Det er bra at vi har en sterk privat barnehagesektor, og det er hyggelig at de får ekstra gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Dette er viktig for mangfoldet i barnehagetilbudet og foreldrenes valgfrihet, påpeker Sanner.

Han understreker at hans jobb først og fremst er å legge til rette for at alle barn kan få et enda bedre tilbud.

– Det gjør vi ved å øke pedagogtettheten og antall ansatte i barnehagen i tillegg til andre kvaltietshevende tiltak, sier Jan Tore Sanner.

Foreldrene i Udirs undersøkelse har besvart spørsmål innenfor sju kategorier: Barnehagens ute- og innemiljø, relasjonen mellom barn og voksne, barnets trivsel, informasjonsflyt, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering samt tilvenning og skolestart.

Her er noen av områdene der de private barnehagene skiller seg ut og får høyest score:

* Utearealer, innelokaler, leker, utstyr og hygiene. Videre; allsidighet i lek og aktiviteter, personaltetthet, evne til å oppmuntre barnets nysgjerrighet og lekelyst samt å ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

* På spørsmål om hvor fornøyd foreldrene er med hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet, svarer over halvparten av foreldrene i de private barnehagene at de er «svært fornøyd» mot vel 42 prosent i de kommunale.

Snakket ned

Arild Olsen er direktør i private Barnehagers Landsforbund (PBL). Han medgir at resultatene i den nye foreldreundersøkelsen er svært oppløftende:

– Jeg har vært spent på resultatene i årets undersøkelse. Privat barnehagesektor er blitt hengt ut – særlig i valgkampen.

– I Oslo har vi hatt en byråd som systematisk snakket ned de private barnehagene, og stilt spørsmål ved om de taklet overgangen fra barnehage til skole. Derfor er det spesielt interessant at dette er et av de områdene der de private nå vurderes som mye bedre enn de kommunale, sier Olsen, og legger til:

– At det bildet som er skapt nå rokkes kraftig ved, er både fortjent og på tide, sier han.

Olsen hevder at PBL istedenfor å bruke tida på samarbeid med fagforeninger og kommuner om å lage et bedre tilbud, har vært nødt til å forsvare seg.

– All offentlig virksomhet må tåle å ha øynene på seg. Men jeg mener det har vært drevet en systematisk desinformasjon, sier han.

Det går i dag drøyt 282.000 barn i norske barnehager, der andelen i private og kommunale barnehager er tilnærmet 50/50. Makspris for oppholdsbetaling er i dag 2.910 kroner uavhengig av barnehageform. Matpenger kommer i tillegg.

Dette kan være noe av forklaringen på at foreldrene er mye mer fornøyd med mattilbudet i de private enn i de kommunale barnehagene.

Mindre sykefravær

Ifølge PBL viser siste oversikt fra Agenda Kaupang, at det offentlige sparer to milliarder kroner i året i form av reduserte overføringer til de private barnehagene sammenlignet med de kommunale.

Samtidig er det slik at de private barnehagene i dag har litt høyere pedagogtetthet, og noe mindre voksentetthet, enn de kommunale.

Arild Olsen i PBL forklarer forskjellen i foreldrenes tilfredshet slik:

– Det har å gjøre med eierforholdet til det du holder på med. Eierskap og nærhet. Vi har også mindre sykefravær. Jeg mener de private barnehagene legger forholdene bedre til rette for sine ansatte. At pedagogtettheten er større mener jeg også påvirker kvaliteten direkte, sier han.

– Hva kan kommunale barnehager lære av dere?

– Å gi betydelig større ansvar til den enkelte barnehagestyrer. Mange ledere i kommunale barnehager blir detaljstyrt, overstyrt og kontrollert, sier direktør Arild Olsen i PBL.

 

– Variasjonene er små

Det er bra at foreldre i både kommunale og private barnehager stort sett er fornøyde med tilbudet barna deres får, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås i en kommentar til undersøkelsen. Hun legger til at variasjonene er små, og at det i tidligere undersøkelser har handlet om at foreldre har vært litt mer fornøyde med maten.

– Dette er bra, siden de også betalte mer for maten, mener hun.

– At foreldre med barn i private barnehager er fornøyd, viser at vi har dyktige ansatte som skjermer barna fra innsparinger vi dessverre vet skjer i en del private barnehager, der lønns- og arbeidsvilkårene og bemanningen i snitt er dårligere enn i de kommunale, sier Fagerås.

Fagerås viser til at partiet vil innføre en bemanningsnorm i barnehagene som skal sikre minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere, og at de vil endre barnehageloven for å hindre kommersielle barnehageeiere fra å bruke foreldrenes og skattebetalernes penger for «å bygge seg opp private formuer i millionklassen, på bekostning av barna og de ansatte i barnehagene».

– Vi vet at det er store variasjoner i barnehagetilbudet, og vi mener at alle barn må sikres et likeverdig og godt tilbud, uavhengig av eierskap, sier Fagerås.

0-6
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo
Tlf: 482 87 059
E-post: anders@0-6.no
Org nr: 986405887
0-6 drives av:
0-6 Utvikling Nederhoed
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo