0-6' PERSONAL KALENDER

Abonner på denne smarte personlige kalenderen for for kun 135,-

Les mer>>

Spørsmål og svar

Hver uke svarer Annlaug Madland på medlemmenes spørsmål

 

 

Annlaug Madland er førskolelærer og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og med å utdanne førskolelærere

0-6 på facebook

Besøk 0-6 på Facebook:

0-6' AVDELINGS PLANLEGGER

Abonner på denne smarte avdelingsboka. 0-6 Avdelingsplanlegger får du for for kun 115,-

Les mer>>

0-6 TEATRET

Vil du har en forestilling i din barnehage? Les mer om 0-6 TEATRET og book forestilling
Les mer>>

Min minnebok

Med Min Minnebok fra 0-6 systematiserer du enkelt innholdet til barnas avslutningsperm. Det er et vakkert design laget av 0-6 spesielt til barnehager og det gir barnas "avslutningsperm" en flott innpakning i tilllegg til at den har flere praktiske løsninger som lomme for CD med digitale bilder eller annet og kuttet ut ramme til bilde på forsiden.

Les mer>>

Egen hjemmeside

Oversiktlig hjemmeside til barnehagen.
- Lette å oppdatere innhold
- Tilpasset barnehagers behov
- Flott bildevisning
- Mulighet for å passordbeskytte deler

Les mer>>

onsdag
okt192016

Kastanjedyr

Det er høst og her jeg bor snubler vi i kastanjenøtter som ramler ned fra trærne.

I går samlet vi ei bøtte full på få minutter. Disse kan brukes.

Du renger:

Kastanjenøtter
Fyrstikker

Slik gjør du:

Lag et lite hull i skallet med noe skarpt og stikk fyrstikker nedi hullene. Klipp av svovel på fyrstikkene før du gjør dette. De største barna klarer dette selv, mens de minste nok trenger litt hjelp. God høst! 

tirsdag
aug232016

Hva er viktigst, lek eller læring?

Denne uken starter 60.000 barn i 1. klasse. Betaler det seg at skolen fokuserer på tidlig læring? Hør debatten i NRK Ytring.
Hør debatt>> 

mandag
aug152016

Presenterer ny integreringspolitikk: – Barnehage fra dag én

Kilde barnehage.no

Sentrale politikere fra fem partier presenterte i dag forslag til ny integreringspolitikk der rett til barnehage er sentralt.

Politikken presenteres i rapporten «10 bud for bedre integrering», og er utarbeidet gjennom hyppige møter de siste månedene i regi av Tankesmien Agenda.

Bård Vegar Solhjell har ledet utvalget og sier til Dagbladet at det er et viktig punkt at integreringen skal starte umiddelbart, blant annet ønsker de at alle asylsøkerbarn skal få barnehageplass fra dag én.

I rapporten heter det at:

«Kommuner der det etableres asylmottak får vertskommunetilskudd fra staten. Dette er en kompensasjon for kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det er mottak i kommunen. Siden 2011 omfatter dette tilskuddet også dekning av barnehageplass for 4- og 5-åringer som bor i asylmottak. Vi ønsker å styrke denne ordningen slik at også to- og treåringer sikres tilbud om gratis kjernetid i barnehage.»

Utvalget mener at norske myndigheter har et særskilt ansvar for å ivareta barnas interesser og behov uavhengig av foreldrenes status i Norge.

Under punktet Rett til barnehage heter det at:

«Deltakelse i barnehage er en god investering for barna, uavhengig av om de blir i Norge eller ikke. Vi vil lovfeste retten til barnehageplass for barn i asylmottak. Den praktiske gjennomføringen av dette bør ses nærmere på i forbindelse med det lovforberedende arbeidet.»

Les hele rapporten her.

Her er utvalgets ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk:

1. Integrering fra dag én

 • Raskere saksbehandlingstid - desentralisering av UDI.
 • Flere midlertidige arbeidstillatelser.
 • Styrket barnehagetilbud.
 • Tilrettelegging for at flere kommuner og humanitære organisasjoner driver asylmottak.

2. Rask og spredt bosetting av flyktninger

 • Mer bruk av kontrollert selvbosetting.
 • Strategisk bosetting - der jobbene finnes.
 • Forpliktende bosetting av enslige mindreårige.

3. Felles verdier for alle

 • En mer aktiv formidling av felles verdier, som likestilling, ytringsfrihet, solidaritet, vitenskapelig tenkemåte, etc. via barnehager, skoler, integreringsprogrammer osv.
 • Både trossamfunn og sekulære krefter trekkes inn i dialogprosesser.

4. Alle må delta

 • Styrking av deltakelsen i sivilsamfunn helt fra mottaksfasen.
 • Tilrettelegging for en mer inkluderende frivillighet.
 • Forby nikab i skolen og som hovedregel også i offentlig sektor og i kontakt med offentlige organer.

5. Bedre kvalifisering for å få innpass og utvikling i arbeidslivet

 • Styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet.
 • Styrking av karriereveiledning med særlig ansvar for innvandrere.
 • Digitale fellesløsninger for godkjenning av utdanning fra utlandet.

6. Arbeidslinja skal styrkes

 • Økt bruk av lønnstilskudd, særlig i kommunene.
 • Bekjempe svart arbeid gjennom pålegg til digitale plattformer og økt kontroll.

7. Bruk skolen, vår viktigste integreringsarena

 • Styrking av fellesskolen som en arena for formidling av samfunnets grunnleggende verdier.
 • Hindre segregering av elever på bakgrunn av religion eller kjønn.
 • Det skal ikke åpnes for kjønnsdelt svømmeundervisning.

8. Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn

 • Ingen blankofullmakt, men trossamfunn må aktivt søke dispensasjon fra likestillingsloven.
 • Språkkrav og introprogram for religiøse ledere fra utlandet.
 • Restriksjoner mot finansiering av trossamfunn fra utlandet.

9. Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet

 • Bedre registreringsordninger og bedre klagemuligheter i diskrimineringssaker.
 • Styrke opplæringen om hatkriminalitet, i skolen og i politiet.

10. Aldri parallellsamfunn

 • Spredt bosetting av flyktninger og forebygging av sekundære flyttinger til Oslo-regionen.
 • Spredning av sosiale boliger og områdesatsing.
 • Økt innsats mot ekstrem sosial kontroll – etablering av en støttetjeneste for religiøse avhoppere.

Disse sitter i utvalget:

Fra politikken: Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (leder), Jette F. Christensen, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Arbeiderpartiet, Dagrun Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder Senterpartiet og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant Venstre.

Fra forskning: Roger Bjørnstad, sjeføkonom Samfunnsøkonomisk Analyse, Hanne C. Kavli, seniorforsker Fafo, Simen Markussen, seniorforsker Frischsenteret og Axel West Pedersen, forsker 1 ved Institutt for Samfunnsforskning.

Fra Agenda: Marte Gerhardsen, leder Tankesmien Agenda.

Sekretariatet har bestått av: Sigrun Aasland, fagsjef Agenda, Sylo Taraku, rådgiver Agenda og Emil André Erstad, rådgiver Agenda.

- See more at: http://barnehage.no/politikk/2016/08/presenterer-ny-integreringspolitikk--barnehage-fra-dag-en/#sthash.eQF1fkM2.dpuf

lørdag
jun042016

– Jeg har dårlig samvittighet for barna nesten hver dag

Barnehagelærer Karen Marie Solvik Nannestad sier hun ofte ikke har mulighet til å trøste barn som gråter. Hun frykter enda større barnegrupper med regjeringens nye opptaksregler.

Kilde: NRK.no

De nye opptaksreglene, som gir flere ett-åringer rett til plass i barnehagen, er det store temaet blant ansatte i Morellveien barnehage i Asker. De mener barnegruppene allerede er for store, og at det går ut over barna:

Karen Marie Solvik Nannestad

KRITISK: Pedagogisk leder Karen Marie Solvik Nannestad, sier bemanningen burde sikres før flere barn får barnehageplass

FOTO: PRIVAT

– Barna som roper høyest eller utagerer krever ofte all oppmerksomheten. De stille barna kan lett bli lett oversett selvom de trenger oss mest, sier Karen Marie Solvik Nannestad, pedagogisk leder og tillitsvalgt i barnehagen.

 

- Kan ikke trøste alle

De 14 småbarna fra ett til tre år leker i øsende regnvær. Tilsammen fire voksne har ansvaret for barna.

Utfordringene er størst når de er få på jobb, tidlig og sent på dagen, sier hun.

– Mange av barna gråter når de skal si hadet, og trenger et fang i noen minutter, men vi klarer ikke å ta oss av alle.

Hun har opplevd at tolv barn blir levert før neste ansatte kommer på jobb.

– Før de blir hentet er mange slitne, lei seg og vil gjerne bæres, men jeg må prioritere å holde oversikt over hvor alle barna er.

– Jeg får dårlig samvittighet nesten hver dag, sier hun.

Etterlyser mindre barnegrupper

Solvik Nannestad mener småbarnsavdelinger burde hatt én voksen på tre barn, og helst maks ni barn i hver gruppe. Hun mener det burde blitt prioritert før flere plasser.

– Morellveien er ikke er verre enn andre barnehager jeg har jobbet i. Utfordringene er de samme overalt.

Virksomhetsleder i Morellveien barnehage, Kjetil Halvorsen, forstår at de ansatte er frustrerte.

– Barna ville fått det bedre i mindre grupper, eller med flere ansatte, men økonomien gir ikke rom for det.

– Mange er sinte

Eivor Evenrud

FEIL ENDE: Barnehageblogger og Rødt-politiker, Eivor Evenrud, mener det uforsvarlig å gi flere små barn rett til barnehageplass nå.

FOTO: CHRISTOPHER NEUMANN RUUD

Barnehageblogger, Rødt-politiker og tidligere barnehagelærer Eivor Evenrud, har kontakt med mange som jobber i barnehager.

 

– Folk er ikke lenger bare frustrerte, de begynner å bli sinte. Man har sagt ifra gang på gang om at bemanningen er for lav.

Hun mener barnehagene ikke er klare til å ta imot så mange så små barn samtidig, spesielt siden endel tilbys plass før de fyller ett år.

– Ansatte mangler kunnskap om behovene til null-åringer. Nok en gang har man gjort noe uten å tenke på barna først.

– Kvaliteten blir ikke dårligere

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)

GODT TILBUD: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener voksentettheten i barnehagene ikke vil rammes av at flere barn får plass.

FOTO: GRØTT, VEGARD WIVESTAD / NTB SCANPIX

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avviser at flere barnehageplasser vil gå ut over tilbudet til barna.

 

– Regjeringen er enig i at vi skal ha en bemanningsnorm, og vil ha den på plass innen 2020. Så er vi også opptatt av at foreldre skal få barnehageplasser, slik at færre må ta ubetalt permisjon. Kommunene har fått midler som skal dekke ekstra plasser.

mandag
mar142016

Avdelingsbok fra 0-6

Da er årets bøker sendt ut til alle abonnentene. Det finnes fortsatt noen bøker igjen, så det er enda ikek for sent å tegne abonnement på 0-6 Avdelinsplanlegger.

Les mer>>

 

Med 0-6 Personalkalender har du en almanakk for deg privat eller for avdelingen. I tillegg er den full av gode inspirerende ider.

Les mer>>

0-6
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo
Tlf: 482 87 059
E-post: anders@0-6.no
Org nr: 986405887
0-6 drives av:
0-6 Utvikling Nederhoed
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo