Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst

Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst

  • 439,00 kr
Eks MVA


Leif Askland og Svein Ole Sataøen viser her nye tilnærminger til å forstå små barns utvikling. Denne reviderte utgaven presenterer aktuelle teorier og forsking om barns utvikling, lek, læring og danning.

Boka er kilde for kunnskap om barns helhetlige utvikling og samspill fra fødsel og fram til skolestart.

Innholdet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten. Hvordan barn opplever seg selv, samspill med andre og omverden forøvrig blir grundig behandlet og satt inn i pedagogisk kontekst. Boka gir barnehagelæreren nyttige redskap for å kunne dokumentere barns utvikling og trivsel. Den gir bakgrunn for å kunne analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning.