Utrolige småbarn

Utrolige småbarn

  • 379,00 kr
Eks MVA


En veileder om småbarnets oppdagelsesferd i livet

Hvordan kan du forstå og fremme den fysiske, sosiale, emosjonelle og språklige utviklingen hos småbarnet ditt, og gi det trygghet?

Boka er bygd opp rundt tre viktige milepeler i småbarnets utvikling: (1) en trygg tilknytning og god relasjon til foreldrene, (2) utvikling av språket og emosjonell og sosial uttrykksevne, og (3) utvikling av en positiv opplevelse av seg selv som individ. I boka får du som forelder det verktøyet du trenger for å kunne støtte barnet ditt etter hvert som det passe­rer disse milepelene i utviklingen.

Boka viser hvordan du på enkle, men virkningsfulle måter kan

  • styrke barnets begrepslæring og utholdenhet, som forberedelse til skolestart
  • styrke barnets emosjonelle og sosiale kompetanse
  • håndtere atskillelser og innarbeide gode og forutsigbare rutiner for sengetid, toalettvaner og måltider
  • bruke positive oppdragelsesmidler
  • håndtere situasjonen når småbarnet slår, biter, er gjenstridig og får raseriutbrudd
  • sørge for trygge omgivelser rundt småbarnet
  • bygge opp familiens støttesystem

Underveis finner du også loggskjemaer der du kan notere hva barnet ditt liker og misliker, hva som er barnets yndlingssanger og favorittfortellinger, og hvordan de daglige rutinene ser ut. Det blir gode minner å bevare.