Til barnas beste

Til barnas beste

  • 410,00 kr
Eks MVA


Veier til omsorg og lek, læring og danning

 

Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform.

Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere – alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen – behandler begrepene i en barnehagefaglig kontekst.

Hvorfor er disse begrepene så viktige? Barn trenger omsorg og har behov for å leke. Læring har fått større betydning etter at barnehagen ble en del av utdanningsløpet og innlemmet i Kunnskapsdepartementet. Danningsbegrepet gjelder hele utdanningsløpet – fra barnehage til universitet. Intensjonen med boka er å knytte bånd mellom disse begrepene.

Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen, og til andre som er engasjert i barnas beste.