Tidlig utvikling

Tidlig utvikling

  • 348,00 kr
Eks MVA


Magdalena Hernes, Kenneth Larsen

Denne boka tar opp de minste barnas utvikling og tilpassing i barnehagen, med særlig fokus på de barna som trenger ekstra oppmerksomhet.

De første årene i et barns liv er ofte avgjørende for hvordan utviklingen vil gå videre. Forskning viser at man bør være ekstra oppmerksom på eventuell skjevutvikling og fremhever at god tidlig identifisering og tidlig innsats kan gjøre store positive utslag. Mange småbarn går i dag i barnehagen og det vil ofte være barnehagelærere og andre som arbeider i barnehagen, som er de første til å legge merke til skjevutvikling.

Her presenteres innsikt om motorisk, språklig og sosial utvikling. Boka tar også opp lek, selvhevdelsesferdigheter og utfordrende situasjoner for voksne i arbeid med barn i denne aldersgruppa. Forfatterne gir en rekke praktiske eksempler, veiledning og gode råd.

Boka henvender seg til studenter i barnehagelærerutdanning og andre som arbeider med de minste barna i barnehagen