Observasjon og pedagogisk analyse

Observasjon og pedagogisk analyse

  • 179,00 kr
Eks MVA


Margit Margrethe Nielsen

Observasjon og pedagogisk analyse er en viktig forutsetning for god pedagogisk praksis.

Når det pedagogiske personalet er i stand til å avdekke, forstå og tolke relasjonene og mønstrene som preger dagliglivet i barnehagen, kan de bruke denne kunnskapen til å fremme trivsel, læring og utvikling for alle barna.

Dette heftet presenterer forskningsbasert kunnskap og konkrete relasjonsbaserte metoder i arbeidet med observasjon og pedagogisk analyse.

Dette vet vi om ... Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.