Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen

Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen

  • 535,00 kr
Eks MVA


Hvordan kan barnehager gi barn en trygg og stimulerende hverdag og samtidig ta hensyn til alle målsettinger, rammer og føringer de er pålagt?

Denne boken tematiserer og drøfter politiske og faglige målsettinger, rammer og føringer som barnehagen arbeider innenfor og i tråd med. Forfatterne belyser hvordan barnehagen i samsvar med lovverket, dagsaktuell kunnskap og forskning, kan utvikle og legge til rette for en praksis som gir barnet trygghet og stimulans, og som ivaretar barnets behov i en særlig viktig utviklingsfase.

Rammeplan for barnehagen (2011), barnehageloven og sentrale stortingsmeldinger er viktige referanser gjennomgående i boken.

Intensjonen med bokserien Barnas barnehage er å samle relevant og aktuell, forskningsbasert, men praksisnær kunnskap som belyser de utfordringer dagens barnehagelærere, foreldre og samfunnet står overfor med tanke på barns utvikling og oppvekst i tiden de bruker i barnehagen. En viktig hensikt er også å sette barna i fokus; hvordan de mestrer å nyttiggjøre seg barnehagens hverdag på en positiv måte for sin egen utvikling.