Leik og skapende aktiviteter

Leik og skapende aktiviteter

  • 359,00 kr
Eks MVA


Språkstimulering i barnehagen

Lila Marie Moberg, Nora Lindén

Du inviteres herved inn i leik og samspill knyttet til fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I denne boka kan du lese om hvordan barnehagelærere bruker skapende aktiviteter og leik for å stimulere barnas språkutvikling.
Forfatterne viser hvordan språket utvikles ved at barna medvirker i gjennomføring av prosjekter.

I disse aktivitetene er samspillet mellom barna og mellom barn og voksne essensielt.
Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanninga, ansatte i barnehage og småskole, og andre som arbeider med barn i denne aldersgruppen.