Kontakt med barn

Kontakt med barn

  • 399,00 kr
Eks MVA


Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon

Leif Askland

I Kontakt med barn blir utfordringer førskolelærere møter i arbeidet med barn drøftet inngående. Tema som kontakt, omsorg, læring, gruppe – individ og observasjon er sentrale.

At personalet har evne til kontakt med barn er et grunnleggende kriterium når en vurderer barnehagens kvalitet. Førskolelæreren skal ikke bare ha god innsikt i egen kontaktevne, hun eller han har også et ansvar for å følge opp de øvrige ansattes kontaktkompetanse.

Boka stimulerer til refleksjon knyttet til førskolelærerstudentens relasjon til enkeltbarn og barnegrupper. Slik refleksjon fremmer læring og utvikling av det å kunne forholde seg til barn, oppdragelse og læring på en profesjonell måte. I den nye utgaven av boka er særlig områdene lek, likestilling og et ressursorientert syn på barn forsterket.