Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse

Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse

  • 399,00 kr
Eks MVA


Teoretiske og praktiske perspektiver

 

Boken har som mål å gi studenter i barnehagelærerutdanningen et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i barnehagen med trygghet og profesjonalitet.

- Hvordan kan du som barnehagelærer forstå og på en anerkjennende måte møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn?
- Hvordan kan du legge til rette for at alle barna opplever likeverd i barnehagen?
- Hva gjør du for at alle foreldrene skal oppleve møtet med barnehagen meningsfullt, slik at de deltar i samarbeidet?

Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver.

Boken gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.