Snakk med oss!

Snakk med oss!

  • 379,00 kr
Eks MVA


Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv

Snakk med oss oppfordrer skoler og barnehager til å overskride etablerte arbeidsmåter og tenkemåter når man forholder seg til minoritetsspråklige foreldre.

Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og de ønsker å bli snakket med og ikke bare snakket til.

Boka presenterer teoretiske perspektiver som gir verktøy for økt kunnskap og forskningsbasert endring. Det gis også praktiske eksempler på anerkjennende og likeverdig samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole.