På liv og død. Tabu i bildeboka

På liv og død. Tabu i bildeboka

  • 199,00 kr
Eks MVA


Analyser og refleksjoner

Synes du det er vanskelig å snakke med barn om vold, overgrep, sorg og død?

Å kunne sette ord på vanskelige tanker, følelser og opplevelser er en viktig del av det å vokse opp. Litteratur kan fungere som en buffersone mellom leseren og virkeligheten, noe som kan være en hjelp til modning, trygghet og identitetsutvikling. 
I boka "På liv og død. Tabu i bildeboka" løfter forfatteren fram taburelaterte temaer som kan være vanskelige å snakke om, både for barn og voksne, og både i barnehage og skole. Boka gir deg innfallsvinkler til hvordan du kan snakke med barnet som har opplevd at et nært familiemedlem dør, eller som er blitt utsatt vold og overgrep fra en som står barnet nær.

"Og nå har jeg lest og lest og lest, og jeg er helt omtumlet av begeistring, for det er en fantastisk bok du har skrevet, en fantastisk fantastisk og viktig bok om bildebøker og potensialet som bildebøker har både for barnet og for den voksne leser."