Ordforråd hos flerspråklige barn

Ordforråd hos flerspråklige barn

  • 369,00 kr
Eks MVA


Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

- Hvilke utfordringer møter barn som skal lære norsk som andrespråk?
- Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?

-        Hvordan kartlegge barn med norsk som andrespråk?
-        Hva kan være en god pedagogisk tilrettelegging for å styrke ordforrådet?

Dette er noen av problemstillingene som blir drøftet i denne boken. Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk parallelt. Boken er nyttig for studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber eller skal jobbe med flerspråklige barn.