Å undervise barn i barnehagen

Å undervise barn i barnehagen

  • 350,00 kr
Eks MVA


Spørsmålet om barn skal undervises i barnehagen, har skapt mye debatt de siste åra. Denne boka tar opp dette spørsmålet på en klok måte.

Forfatterne framholder at barnehagen er temaorientert og lekbasert. Den har dermed en annen tradisjon og en annen måte å skape forutsetninger for barnas utvikling og læring enn den skolen har. Undervisning i barnehagen kan derfor ikke bety det samme som i skolen. Forfatterne bygger videre på barnehagens tilnærmingsmåter og tradisjon. De trekker fram syv prinsipper for undervisning i barnehagen:   

  • introdusere variasjon
  • sette innholdet i en ramme
  • samordne barnets og barnehagelærerens perspektiv
  • hjelpe barnet til å utvikle et ekspansivt språk
  • utfordre og støtte barnet
  • forstå hva det innebærer å ha og utvikle kunnskap
  • synliggjøre mønster

Forfatterne viser hvordan disse prinsippene kan bestemme undervisningsformer i barnehagen og fremme at barn skaper mening. Leseren utfordres til å tenke gjennom sin kommunikasjon og relasjon til barna, blant annet gjennom en rekke gode eksempler. Boka gir også leserne god hjelp til å utvikle denne relasjonen videre.